Tin tức

Thời gian : Từ 14:00 ngày 19/12 đến - 23:59 ngày 25/12

Nội dung : Trong thời gian sự kiện , đổi knb vào game được x2 . ( Tỷ lệ đổi knb vào game đã thay đổi trực tiếp trên hiển thị phần nạp thẻ )

Tỷ lệ đổi cũ : 1 KNB web = 5 KNb game

Tỷ lệ Khuyến mại : 1 KNB web = 10 knb game !

Chúc các bạn giáng sinh vui vẻ !

Trân trọng kính báo,

A Tú kính bút.