Tin tức

Để chào mừng máy chủ 10 . BQT Ma Lực xin mở event khuyến mại x5 lần đổi KNB vào game.

Như vậy tỷ lệ đổi knb vào game sau khi khuyến mại :

10.000 VNĐ = 50.000 KNB ingame

Trân trọng kính báo,

A Tú kính bút.